Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

W sytuacji, kiedy wzrasta znaczenie właściwości dźwiękoszczelnych konstrukcji budowlanych, a podłóg w szczególności, realizujemy we współpracy z laboratorium akredytowanym dla pomiarów dźwiękoszczelnych konstrukcji budowlanych rozszerzone badania. Celem jest zmapowanie właściwości różnych podkładek dźwiękoszczelnych (podkładka) oraz zdementowanie lub potwierdzenie sprzecznych informacji o stopniowej stracie grubości, powodującej stratę zdolności do tłumienia u podkładek na bazie piankowego PE.
 
Wnioski z ponad 90-ciu pomiarów:
1)       Pogorszenie ΔLw (współczynnik poprawy tłumienia hałasu krokowego) pod wpływem działania obciążenia statycznego u piankowego PE o najczęściej stosowanej grubości 5 mm wynosi -5,8 dB; przy piankowym PE o grubości 10 mm pogorszenie to wynosi -2,9 dB.
Wyjaśnienie / UWAGA:
Wniosek podany w punkcie 1) świadczy o tym, że w przypadku długotrwałego działania obciążenia może nastąpić nawet taki spadek właściwości tłumiących podkładki z piankowego PE o grubości 5 mm, że normalizowany poziom hałasu krokowego takiej podłogi może się dostać powyżej dopuszczalnych przez normę 58 dB.
 
2)       Pogorszenie ΔLw pod wpływem działania takiego samego obciążenia statycznego jak w punkcie 1) dla nowej podkładki EKM 1006 o grubości 6 mm wynosi tylko -2,1 dB; przy EKM 1009 o grubości 9 mm spadek ten wynosi tylko -1,6 dB.
3)       Podłoga z podkładką EKM 1006 jest o 2,8 dB lepsza niż ta sama podłoga z podkładką z piankowego PE o grubości 5 mm – mierzone na warstwie wyrównującej PBG 40 o grubości 50mm. + 2,8 dB zwiększa rezerwę konieczną dla minimalizowania ewentualnych niekorzystnych wpływów konstrukcji związanych z podłogą.
4)       Podłoga z podkładką EKM 1006 i warstwą wyrównującą z PBG 40 o grubości 50 mm jest o 1,4 dB lepsza niż ta sama podłoga z EKM 1006 na warstwie wyrównującej z EPS 100 o grubości 50 mm
5)       Podłoga z podkładką EKM wykazuje w przeważającej większości mierzonych struktur podłóg lepsze tłumienie hałasu krokowego, niż podłoga z podkładką tłumiącą na bazie piankowego PE.
 
6)       Podłoga z podkładką z dźwiękoszczelnego EPS o grubości 15 mm na PBG 40 o grubości 50 mm jest o 3,3 dB lepsza niż podłoga z tym samym dźwiękoszczelnym EPS na EPS 100 o grubości 50 mm.
 
7)       Podłoga z warstwą wyrównującą z PBG 40 wykazuje w przeważnej większości przypadków lepsze tłumienie hałasu krokowego, niż ta sama podłoga z warstwą wyrównującą z EPS 100.
 
Wszystkie pomiary konstrukcji podłóg były zrealizowane w porównywalnych warunkach i są kiedykolwiek możliwe do powtórzenia.
 
Wnioski:
1)       Pomiary potwierdziły podejrzenia, dotyczące stopniowego pogarszania się właściwości podkładki na bazie PE.
2)       Pomiary porównawcze udowodniły, że izolacja przed przenikaniem hałasu krokowego wykonana z piankowego PE może z długotrwałego punktu widzenia oznaczać dla firm wykonujących daną podłogę pewne ryzyko.
3)       Podane pomiary pokazały również, że ryzyko to wzrasta w przypadku niewłaściwie zastosowanej podkładki na bazie piankowego PE, kiedy już przy realizacji podłogi mogą powstawać mosty akustyczne.

Dokumenty do pobrania:


3_IzoKroHluku_PorMat_PL.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010